ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – SUPERVISOR BRT ACADEMY ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ PROGRESSIVE STUDIES UNIVERSITY

Υπάρχουν διάφοροι επιστήμονες που κατά καιρούς έχουν εκφράσει και αναπτύξει τη συγκεκριμένη θεωρία και κάποιοι από αυτούς την έχουν επιβεβαιώσει μάλιστα και κλινικά, όπως οι διάσημοι επιστήμονες και συγγραφείς της εποχής μας D. Chopra, B. Lipton, J. Dispenza και R. G. Hamer.

Ένας από αυτούς, μάλιστα, o πολύ γνωστός γιατρός και συγγραφέας Deepak Chopra στο βιβλίο του «Κβαντική θεραπεία νου και σώματος» διατυπώνει τη θεωρία ότι τα ψυχικά τραύματα, όπως και τα αρνητικά συναισθήματα, πολύ συχνά αποθηκεύονται ως «φασματικές αναμνήσεις» στα κύτταρά μας και υποστήριξε την άποψη ότι αυτές οι κυτταρικές μνήμες δρουν αθέατα για μεγάλες χρονικές περιόδους και μπορούν να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες πολλά χρόνια μετά την αποθήκευσή τους. Το γεγονός αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται με τις έρευνες Ρώσων επιστημόνων (A. Gurvich, A. Lubishev, K. Korotkov,) που ανέδειξαν την ενεργειακή-κυματική υπόσταση του ανθρώπου και έδειξαν ότι τα κύτταρά μας, που υφίστανται ως ενεργειακά πεδία, δέχονται επιδράσεις, υπό τύπον ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων-πληροφοριών, από άλλα πεδία ευρύτερα.

Τη δεκαετία του 1990, ο Ρώσος ερευνητής-βιοφυσικός Pjotr Garjajev (Peter Gariaev) απέδειξε ότι το 90% του DNA μας, που μέχρι τότε θεωρείτο άχρηστο (“junk DNA”), είναι ολογραφικός υπολογιστής, διασυνδεδεμένος μάλιστα σε ένα συμπαντικό διαδίκτυο, αφού διαθέτει την ιδιότητα να επικοινωνεί με οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος (κβαντική αρχή της μη τοπικότητας) και να ανταλλάσσει πληροφορίες έξω από το χώρο και το χρόνο, έτσι όπως προβλέπεται από τη θεωρία EPR (Einstein, Podolsky, Rosen).

Συγκεκριμένα, οι έρευνες του Pjotr Garjajev (Peter Gariaev) έδειξαν ότι το DNA είναι ένας ολογραφικός βιοϋπολογιστής που χρησιμοποιεί γλώσσα προγραμματισμού παρόμοια με το ανθρώπινο γλωσσικό ιδίωμα και είναι δυνατό να επαναπρογραμματίζεται. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί, δηλαδή να στέλνει και να δέχεται πληροφορίες, είτε κβαντικής φύσης, είτε κυματικής μορφής (ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις), τις οποίες και αποθηκεύει στην ολογραφική μνήμη του. Έτσι το DNA επηρεάζεται, εκτός των άλλων, από το κβαντικό πεδίο της ψυχής και οι αρνητικές εγγραφές που δέχεται τροποποιούν τη μνήμη του. Αυτή η αλλοίωση της μνήμης του DNA είναι η απαρχή γένεσης των ασθενειών μας σε κυτταρικό επίπεδο. («Gariaev P.P., Junin A.M., 1989, Energy, no10, 46-52», «Gariaev P.P., Chudin V.I., Komissarov G.G., Berezin A.A., Vasiliev A.A., 1991, Proc. SPIE, v.1621, 280-291», «Gariaev P.P., 1994, Wave genome, Public Profit. Moscow», «Peter P. Gariaev, Boris I. Birshtein, Alexander M. Iarochenko, Peter J. Marcer, George G. Tertishny, Katherine A. Leonova, Uwe Kaempf, «The DNA-wave Biocomputer- www.rialian.com»», «Maslow M.U., Gariaev P.P., “Fractal Presentation of Natural Language Texts and Genetic Code”, 2nd International Conference on Quantitative Linguistics, QUALICO ’94, Moscow, September 20-24, 193-194, 1994»). Βάσει όλων των προηγούμενων, μπορούμε να πούμε, ότι έχει επαρκώς θεωρητικά στοιχειοθετηθεί, αλλά και κλινικά επιβεβαιωθεί, ότι η ψυχική διαταραχή είναι η αληθινή αιτία για όλα τα νοσήματα. Αυτό φαίνεται τώρα να τεκμηριώνεται, μέσω της μεθόδου του βιοσυντονισμού, αφού το ενεργειακό υπόβαθρο όλων των διαταραχών υγείας έχει καταμετρηθεί σε επίπεδο συχνοτήτων από διάφορους ερευνητές.

Ο πρώτος ερευνητής που καταμέτρησε και κατέγραψε το «ενεργειακό προφίλ» διαφόρων βλαπτικών παραγόντων και διαταραχών και αντιμετώπισε μάλιστα επιτυχώς με τη μέθοδο αυτή λοιμώδη νοσήματα και καρκινικούς όγκους στις αρχές της δεκαετίας του 1930, είναι ο Αμερικανός Royal Raymond Rife. Τα τελευταία χρόνια οι συγκεκριμένες έρευνες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ από Ρώσους κυρίως ερευνητές και επιστήμονες, τόσο όσον αφορά τον ακριβή προσδιορισμό των ενεργειακών διαταραχών που αντιστοιχούνται με διάφορα νοσήματα, όσο και σε ότι αφορά τις κλινικές μελέτες και εφαρμογές με αυτή τη μέθοδο. Έτσι, βασιζόμενοι στις μετρήσεις του ενεργειακού υποβάθρου των ασθενειών, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι όλα τα νοσήματα φαίνεται να έχουν μία κοινή βάση ενεργειακής διαταραχής, που είναι σαφώς προσδιορισμένη από ένα κοινό σύμπλεγμα συχνοτήτων, γεγονός το οποίο τεκμηριώνει αναμφισβήτητα, ότι κοινή βάση όλων των διαταραχών υγείας είναι η νοητική-ενεργειακή ανισορροπία. Το κοινό αυτό ενεργειακό υπόβαθρο, που αποτελεί τη βάση όλων των νοσημάτων, απαρτίζεται βασικά από τις παρακάτω συχνότητες σε Hz: Κύριες: 20, 727, 787, 880, 5000, 10000. Δευτερεύουσες: 800, 802, 832, 1500, 1550.

Ο βιοσυντονισμός, ο οποίος βασίζεται κυρίως στη μελέτη και εξ’ αυτής στην ακριβή γνώση της φύσης της ενεργειακής ισορροπίας-ανισορροπίας όλων των καταστάσεων που αφορούν τον άνθρωπο, αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ένα εξαίρετο μέσο, τόσο για την διάγνωση, όσο και για την αποτελεσματική θεραπεία. Το πιο σπουδαίο, όμως, πλεονέκτημα του βιοσυντονισμού είναι ότι μας δίνει τη μοναδική δυνατότητα να κατευθυνόμαστε κυρίως στην αποκατάσταση της πρωταρχικής αιτίας γένεσης των νοσημάτων, ενώ παράλληλα αποκαθιστούμε και τις οργανικές επιπτώσεις που έχουν προκληθεί.

 

Ludmila Harcenco
Ludmila Harcenco

ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – SUPERVISOR BRT ACADEMY
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ PROGRESSIVE STUDIES UNIVERSITY

Share This