Κοινή βάση όλων των νοσημάτων, η νοητική-ενεργειακή ανισορροπία.

Κοινή βάση όλων των νοσημάτων, η νοητική-ενεργειακή ανισορροπία.

Υπάρχουν διάφοροι επιστήμονες που κατά καιρούς έχουν εκφράσει και αναπτύξει τη συγκεκριμένη θεωρία και κάποιοι από αυτούς την έχουν επιβεβαιώσει μάλιστα και κλινικά, όπως οι διάσημοι επιστήμονες και συγγραφείς της εποχής μας D. Chopra, B. Lipton, J. Dispenza και R. G....