ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – SUPERVISOR BRT ACADEMY ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ PROGRESSIVE STUDIES UNIVERSITY

Η αντιμετώπιση κάθε μορφής ασθένειας, δεν πρέπει να είναι μόνο συμπτωματική, αλλά να γίνεται η σχετική έρευνα για την αιτία που την προκάλεσε. Τα όπλα που υπάρχουν στη φαρέτρα της συμβατικής ιατρικής είναι φανερό ότι δεν επαρκούν, γιατί κάθε άνθρωπος είναι και μια διαφορετική οντότητα και περίπτωση.

Δεν πρέπει δηλαδή να ταιριάζουμε τον άνθρωπο στα φάρμακα αλλά το αντίστροφο. Μετά από πολλά χρόνια αντισυμβατικής αντιμετώπισης των όσων προκαλώ και συμβαίνουν στο σώμα μου, συνεχίζω να ψάχνω. Βρήκα μεγάλη ανακούφιση στις ανησυχίες μου στο βιοσυντονισμό. Μου έδωσε πολλές απαντήσεις και λύσεις που ποτέ δεν είχα. Όλα ξεκινούν με μια απλή κι αναίμακτη εξέταση που απαντά άμεσα στην ερώτηση του, τι μου συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο. Παίρνω άμεσα απαντήσεις που θα ήθελα να αφιερώσω μέρες και τρέξιμο για να τις πάρω. Το επόμενο βήμα είναι να διαλέξω τον τύπο της συσκευής, που είναι κατάλληλη για την περίπτωσή μου αλλά να έχει και κάποιες επιπλέον δυνατότητες για να μην χρειασθεί να ξαναγοράσω κάποια άλλη σύντομα.

Ο ειδικός, με τις οδηγίες από τη διάγνωση, προγραμματίζει τη συσκευή και φτάνει σε μένα με τις οδηγίες της σωστής χρήσης για την περίπτωσή μου. Όπως και τα φάρμακα έτσι και η συσκευή δεν είναι πανάκια αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες του θεραπευτή ή του κέντρου υποστήριξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανάλωση της σωστής και κατάλληλης για κάθε άνθρωπο ποσότητας και είδος τροφής αλλά και νερού.

Οι συσκευές αντιμετωπίζουν περισσότερες από 3.200 περιπτώσεις ασθενειών και συμπτωμάτων, από ένα απλό πονοκέφαλο μέχρι και κάποιο βαρύ αυτοάνοσο και συνεχώς αυξάνονται.Οι περιπτώσεις μου έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία δεν έχουν τέλος. Ο συνδυασμός φαρμάκων και βιοσυντονισμού, δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα γρηγορότερα. Γι’ αυτό και πολλοί συμβατικοί ιατροί εντάσσουν και αυτό το είδος εξέτασης στο γνωστικό τους αντικείμενο και σαν περισσότερο ειδικευμένοι, δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, έχει φροντίσει το Κέντρο να έχει μόνο εξειδικευμένους θεραπευτές και γιατρούς για να μπορεί να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στις εξετάσεις αλλά και τις θεραπείες.

 

Ludmila Harcenco
Ludmila Harcenco

ΕΙΔΙΚΟΣ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ – SUPERVISOR BRT ACADEMY
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ BUSINESS PROCESS TECHNOLOGIES
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ PROGRESSIVE STUDIES UNIVERSITY

Share This